درمورد بازگشایی مدارس در ۱۵ شهریور مصمم هستیم

[ad_1]

وزیر آموزش و پرورش از آمادگی و قطعیت بازگشایی مدارس از ۱۵ شهریور خبر داد.

[ad_2]

Source link

Leave a Comment