دستورات تازه روحانی درباره سهام عدالت

[ad_1]

روحانی تاکید کرد: شرکت‌های سرمایه‌گذاری استانی باید با شفافیت کامل مدیریت رقابتی لازم را بدست آورند و به طور منظم به دارندگان سهام گزارش دهند.

[ad_2]

Source link