دست تعزیرات برای برخوردبا گرانفروشی خودرو بسته است

[ad_1]

سخنگوی سازمان تعزیرات حکومتی گفت: با توجه به اینکه سقف قیمت خودرو‌ها در بازار و سطح خرده و عرضه مشخص نیست، دست اين سازمان برای برخورد با گرانفروشی بسته است.

[ad_2]

Source link