دمپر بارومتریک تنظیم فشار – تهویه کلوانی

الف- به کارگیری از دمپر هوا ی موازی در فی مابین کانال: چنانچه در مسیر اصلیِ شبکه هوا یکسری انشعاب هوای موازی قرار داشته باشد که بخواهیم هوای ورودی به هر انشعاب را با دمپر هوا تهیه و تنظیم کنیم،باید از دمپر هوا ی موازی به کارگیری کنیم. دعوا بخشبندی، ساختمان را به سلولهای متمایز از نظر ساختار مقاومت در برابر آتش تقسیم کرده که این دستور به نحوه قابل توجهی میزان خسارت ناشی از آتش سوزی و انتقال دود را کمتر میدهد. در زمان بروز آتش سوزی، بخش بندی موءثر ساختمان از لحاظ مقاومت در برابر آتش و دود، از این جهت که ساکنین در مکانهایی اصلی در و پنجرهها و منافذ تجهیز شده به جهت دوری از رخنه دود قرار داشته باشند یا در اماکنی امن که پیش از این طراحی شده مانند راه و روش پله ها، فراوان حائز اهمیت است. اما نتورک داخلیِ آن متفاوت و بصورت یک صفحه دانسیته و یکپارچه است. بطور کلی عاقبت مهمی که از همین موضوع می قدرت گرفت همین مطلب میباشد که ضخامت ورقِ دمپر هواساز رابطه مستقیم اهمیت ابعادِ مربوط به طول و عرض دمپر هواساز داراست و بطور کلی می بایست به این مطلب اذعان نمود که ضخامت تیغه های دمپر هواساز باید در برابرِ فشارِهوای عبوری از دمپردهوا ، تحملِ اضطراری را در برابرِ تاب خوردگی داشته باشد، زیرا مهم توجه به اتصالِ همزمانِ تمامِ تیغه ها به وسیله یک استرکچرِ واحد به نیز و ساختارِ کانال ایِ تیغه های دمپر هواساز، درصورتیکه احیانا یکی از از تیغه های دمپر هواساز تاب بردارد ، کلِ نتورک دمپر هواساز در گیر خلل و ایراد می گردد. عضو گرامی بایستی به همین نکته اعتنا داشته باشید که اصلی توجه به این‌که کلمه ها فوق غالبا برگردان انواع متفاوت دمپر از انگلیسی به پارسی است و قبل از خرید، مشتری باید از کارکرد و شیوه عمل آن آگاه باشد. این دمپر تنها جهت انسداد یا باز نمودن جریان هوا به کار می رود و با دو گونه دستگیره ی تنظیم است: دستگیره ی دستی و دستگیره ی برقی. به تیتر مثال، در یک خانه، ممکن میباشد در طبقه با یک سیستم گرمایشی حیطه ای به کار گرفته شده باشد در حالی که در اتاق خواب های طبقه بالا سیستم دیگری خدمات تهویه هوا را انجام دهد. در دودکش ها ، یک دمپر به جهت دوری از ورود آب و پرندگان و حیوانات دیگر وجود دارااست و هوای گرم یا خنک ، از دودکش را تخلیه می کند. در تعریف‌و‌تمجید عمومی دمپر ( دمپر هوا) می قدرت گفت دمپر وسیله ای هست به جهت در اختیار گرفتن میزان هوای عبوری یا انسدادِ هوای شبکه یا این که داکتِ هوا برای ایجاد تهویه مطبوعِ در محیط . مشتریان عزیز میتوانند دمپر بارومتریک تنظیم فشار را مهم بهترین بها و کیفیت از تیم صنعتی تهویه کلوانی تهیه نمایند. در اینجا اکثر به تحلیل وب سایت دمپر شبکه صنعتی.