دوبرابرشدن موارد کووید ۱۹ طی ۶ هفته گذشته درجهان

[ad_1]

در پی دوبرابرشدن موارد ابتلا به بیماری کووید ۱۹ در جهان در طول شش هفته گذشته، سازمان بهداشت جهانی درصدد برآورد مجدد کمیته اضطرار برای ارزیابی مجدد پاندمی کووید ۱۹ است.

[ad_2]

Source link