دوزینگ پمپ|مترینگ پمپ|پمپ پیستونی|پمپ دیافراگمی|افق پمپ

دوزینگ پمپ ها از مواد متفاوتی تشکیل شده اند که بتوانند نیازهای مختلف مشتریان را برطرف نمایند. کارشناسان ما در شهر مشهد آماده ارائه اشکال برندها کلیدی دامنه قیمتی گوناگون به جهت مشتریان می باشد. بخش اعظم دوزینگ پمپ ها از یک پیچ میکرومتر یا چیزي شبیه آن براي تنظیم دبی به کار گیری می نمایند در همین شرایط عملگر با سیگنالی که از سیستم اخذ می کند، دبی را به شکل اتوماتیک ازصفر تا صد در صد تنظیم می کند. در صورتی که اعتنا کار ۱٪ باشد به این معنی که در هر نقطه در میان دبی ۱ تا ۱۰۰ درصد، دقت یکسان خواهد بود. در اختیار گرفتن دبی در مترینگ پمپ ها Metering Pumps به وسیله تغییر طول کورس رفت و بازگشت دیافراگم یا پیستون شکل می گیرد که می تواند بصورت دستی یا به طور کامل اتوماتیک دارای امر گرفتن از پراب ها یا این که سنسورها شکل گیرد. به جهت منعقد در سیستم تصفیه از آلومینیم سولفات (Aluminum Sulfate)، هیدروکسید سولفات آلومینیوم کلرید گزینه به کارگیری قرار می گیرد. دوزینگ پمپ ها در انواع پیستونی، دیافراگمی و پریستالیتیک موجود هستند. در این گونه پمپ بهجای پیستون حرکت خطی پلانجر باعث عملکرد پمپ میشود. دوزینگ پمپ یا این که مترینگ پمپ که از نوع پمپهای جابجایی مثبت است، به پمپهایی گفته می‌شود که حجم یا این که دوز مشخصی از سیال را در یک برهه زمانی وقتی معلوم و حساس یک دبی یا این که نرخ جریان دقیق جابجا یا این که تزریق نماید. شفت پمپهای جور دیافراگمی به یک دیافراگم متصل است. برای تولید ظرفیتهای بالا پمپهای مدل پیستونی مورداستفاده قرار میگیرد. پمپهای تزریق بهترین گزینه برای این فرمان خواهند بود. صنایع نفت و گاز و همینطور صنایع شیمیایی از جمله گستردهترین صنایع فعال مرز و بوم میباشند که از گونه های و اقسام تجهیزات صنعتی به کار گیری می‌نمایند و پمپ تزریق نیز یک عدد از این تجهیزات است. همین نوع دوزینگپمپ کاربردهای فراوانی در صنایع نفت و گاز، پتروشیمی، ماشینسازی، داروسازی، آب و فاضلاب، صنایع غذایی و … محدوده ظرفیت همین سری از 1 تا 1000 لیتر در ساعت بوده و ماکزیمم فشار 8 بار می باشد. دبی همین پمپ ها بین صفر تا حداکثر میزان خویش قابل تهیه و تنظیم است. پمپ های دوزینگ که کلیدی نام مترینگ پمپ هم شناخته شده اند، توانا می باشند تا دوز مشخصی از یک سیال را تزریق و جابجا نمایند، از این حیث به آنان “پمپ تزریق” یا Injection Pump هم گفته می شود. درصورتیکه شما این نوشته را تحسین می کنید، مایلید دیتاها بیشتری در گزینه دوزینگ سیستم بدست آورید به سایت ما مراجعه کنید.