دولت در سال پایانی فعالیتش، چه اولویت‌هایی داشته باشد؟ / روحانی کدام وعده‌ها را در سال پایانی دولتش پیگیری کند؟

[ad_1]


به نظر شما دولت حسن روحانی در هشت سال فعالیتش با توجه به شرایط موجود، توانسته به وعده‌هایش عمل کند؟ مهم‌ترین اولویت‌های دولت روحانی در سال پایانی فعالیتش چه می‌تواند باشد؟ انتظار دارید دولت کدام وعده عمل نشده را در سال پایانی اجرایی کند؟

[ad_2]

Source link