رئیس سنی مجلس یازدهم کیست؟

[ad_1]

همزمان با آغاز بکار مجلس یازدهم در تاریخ ۷ خرداد ۱۳۹۹ و بر اساس روال سابق ریاست این جلسه به رئیس سنی که مسن‌ترین نماینده مجلس یازهم است، واگذار شد.

[ad_2]

Source link