راهبرد‌های کنترل‌کننده برای مهار جرایم خشونت‌آمیز چیست؟

[ad_1]


پیشرفت‌های اخیر در فناوری سیستم موقعیت‌یاب جهانی، این امکان را برای افسران اجرای قانونی فراهم می‌کند که مکان مجرمان را به صورت لحظه به لحظه از طریق پابند‌های الکترونیکی پیگیری کنند. از این رو می‌توان با استفاده از این دستگاه مجرمان آزادی مشروط را از ارتکاب جرم جدید بازداشت

[ad_2]

Source link