رسیدن انسان‌ها به درک مشترک سبب صلح پایدار می‌شود

[ad_1]

سخنگوی وزارت امور خارجه گفت: اهمیت رسیدن انسان به درک مشترک برای رسیدن به صلح پایدار نیاز است و با خطر افتادن حقوق بین الملل جان انسان‌ها و حقوق مدنی به خطر می‌افتد.

[ad_2]

Source link