روش مطالعه فیزیک کنکور

در این مقاله امیر مسعودی از اوج یادگیری کنکور آسان است به اهمیت درس فیزیک و شیوه برخورد با سوالات و تست های درس فیزیک می پردازد.

فیزیک را چگونه مطالعه کنیم؟

تست های درس فیزیک کنکور چگونه است؟

فرمول ها چه اهمیتی دارند؟

چگونه تست های فیزیک را به سرعت جواب دهیم؟

در این مقاله امیر مسعودی از اوج یادگیری کنکور آسان است به اهمیت درس فیزیک و شیوه برخورد با سوالات و تست های درس فیزیک می پردازد:

روش مطالعه درس فیزیک :

درس فیزیک یکی از درس های اختصاصی رشته تجربی و رشته ریاضی می باشد.

درس فیزیک کنکور دقیقا مانند درس شیمی با مفاهیم کاربردی ارتباط دارد که بعضی از بخش هایش با ریاضیات ادغام میشود

اکثرا فیزیک را مرتبط میدونن با مسائلی مثل خوب بودن معلم تست زدن مکرر برای بالا رفتن سرعت.

سوالات فیزیک به سه روش طرح می شوند:

جایگذاری کن و به جواب برس

فرمول مشخصه و مجهول هم مشخصه

مجهول اصلی و مجهولهای فرعی

چه مواردی در درس فیزیک مهم هستند:

یکی از مهم ترین بخش های درس فیزیک فرمول ها هستند

دانش آموزان باید فرمول ها را در یک دفترچه مجزا یادداشت کنند

فرمول ها هستند که حل سوالات درس فیزیک و تست های فیزیک را پیش میبرند با پیاده سازی فرمول ها شما تقریبا 50 درصد حل آن تست را طی کرده اید و با جایگزین کردن ارقام در فرمول ها سوال ساده سازی شده و به جواب می رسید.

مرحله بعد باید علاوه بر کتاب درسی تست های سایر کتاب ها و منابع کمک آموزشی را نیز بررسی کنید

باید فرمول هایی که به هم مرتبط هستند را در یک دفترچه یادداشت کرده و کنار هم نوشته شوند.

دانش آموزان برای اینکه در درس فیزیک به قدرت بالایی برسند باید علاوه بر فیزیک در درس ریاضی نیز به تسلط کافی برسند.

برای تسلط در درس فیزیک باید بعد از مطالعه کافی درس فیزیک تست های بسیار زیاد برای این درس کار کنید با زدن تست زیاد است که متوجه خواهید شد کدام تست ها در کنکور سال های اخیر زیاد تکرار شده و بسیار مهم هستند.

با تست زدن زیاد است شما دانش آموزان شیوه طرح سوالات درس فیزیک را متوجه خواهید شد.

اگر بیاید و برای حل یک تست درس فیزیک منطق حل ان را پیاده سازی کنید درس فیزیک برای شما دانش آموزان شیرین ترین درس خواهد شد.

استفاده از تکنیک در حل تست های فیزیک :

برای حل سریع تست های درس فیزیک در کنکور با توجه به زمان کم کنکور سراسری باید از تکنیک های حل سریع استفاده کنید.

این تکنیک ها هستند که به دانش آموز کمک می کند که از روش هایی استفاده نماید که نیازی به محاسبات طولانی و زمان گیر برای حل تست های فیزیک نباشد و دانش آموز در سریعترین زمان به پاسخ درست سوالات برسد.

دانش آموزان باید این تکنیک ها را مکمل روش های تشریحی نمایند تا بتوانند هر تست فیزیک را بجای 3 دقیقه زیر یک دقیقه به جواب درست برسند.

از نظر امیر مسعودی که در برنامه اوج یادگیری درس فیزیک را تدریس می کند صرفا استفاده از روش های تشریحی جهت حل تست های فیزیک در کنکور کافی نمی باشد و فقط استفاده از روش تشریحی در حل تست ها دانش آموزان را در کنکور با کمبود زمان مواجه می نماید و همین باعث می شود دانش آموز نتواند به همه تست ها پاسخ دهند.

پس باید علاوه بر مطالعه کتاب درسی و فراگیری مطالب تشریحی کتاب به مطالعه و استفاده از روش های تکنیکی و کنکوری نیز بپردازید تا درس فیزیک را از لحاظ تشریحی و کنکوری به تسلط کافی برسید.

   منبع :

روش مطالعه فیزیک کنکور