زندگی روزمره کارگران نفتی – چین

[ad_1]

زندگی کارگران چاه حفاری چینی در سکوی نفت دریایی در دریای جنوبی چین که یک سکوی نفتی نیمه غوطه ور که در سال ۱۹۸۳ توسط کشور چین ساخته شده است. در این سکو نفتی عضو تیم حفر چاه آن در شیفت‌های ۱۲ ساعته بدون توقف برای یافتن منابع نفت دریایی کار می‌کنند به طور معمول، کارگران مجبورند ۲۸ روز متوالی در خارج از ساحل کار کنند تا بتوانند از مرخصی استفاده کنند و مخارج و معیشت زندگی خود را سپری کنند.

[ad_2]

Source link