سازمان ملل خواستار تشکیل فوری دولت در عراق شد

[ad_1]

نماینده دبیرکل سازمان ملل در امور عراق خواستار تشکیل هرچه زودتر کابینه دولت در این کشور شد و هشدار داد که عراق زمان زیادی ندارد.

[ad_2]

Source link