سامانه املاک و اسکان

نظارت کمیسیون دارای ارزش افزوده یک ملک به ارزش 2 میلیارد تومان، برحسب نرخ تصویب شده اتحادیه املاک معادل 10.9 میلیون تومان میباشد البته مشاوران املاک به جهت این معامله 21 میلیون تومان حق کمیسیون میگیرند. در یکی از بنگاههای مشاوران املاک، علی که واحدی را در یکی از از بخشها غرب تهران به ارزش متری 50 میلیون تومان خریده است در حال بحث کلیدی مشاور املاک است. نرخ اجارهبها هم به تبع ارتقا ارزش مسکن، در دو سال آخر بیش از دو برابر شده است. دولت در سال ۱۳۸۷ و حیاتی هدف تولید امنیت در قراردادهای ملکی و همینطور اخذ گزارش و آمار از معاملهها و بها آنها، بخشنامهای اساسی موضع کد رهگیری صادر کرد. امروز معاونت مسکن و ساختمان در اطلاعیهای اهمیت تایید پیامک ارسالی شده از سرشماره V.MASKAN ، بر انتخاب موقعیت منزل خالی تا روز اعلام شده تاکید کرد وط ی اطلاعیهای اعلام شد: بر اساس تکلیف وزارت رویکرد و شهرسازی و همینطور داده ها دریافتی از دستگاههای متفاوت کشور، چند ملک که وجود ساکن در آنان تاکید شده می باشد در سامانه ملی املاک و اسکان شناسایی شد. حسن کحالزاده دارای اعلام این خبر، اظهار کرد: براساس تکلیف وزارت منش و شهرسازی و همینطور دیتاها دریافتی از دستگاههای متفاوت کشور، چندین ملک که وضعیت مستقر در انها تاکید شده هست در سامانه ملی املاک و اسکان شناسایی شده وجهت گزینش تکلیف وضعیت سکونت همین املاک پیامکی حیاتی سرشماره V.MASKAN به مالکان همین املاک ارسال شده است. منزل ای که در شهرهای بالای صد هزار نفر میباشند و کاهش از 120 روز سکونت در یک سال (365 روز) داشته باشد خانه خالی محسوب می شود و مالیات آن خانه ، بر اضافی 120 روز چک کردن خواهد شد. شرکت “متا متریک سولوشنز” اعلام کرد فروش املاک در چهار پلتفرم بزرگ متاورس در سال ۲۰۲۱ به ۵۰۱ میلیون دلار رسید. براساس مصوبه جدید سازمان صنعت، معدن و تجارت که سال گذشته ثبت و بیان شد حق کمیسیون مبایعهنامه (خرید و فروش) متساوی 25 صدم درصد بها معاملاتی ملک از هر دو طرف و مجموعاً نیمدرصد انتخاب شد. مردمان شما را به چشم متخصصی که با رئیس معقولانه خود به جهت خرید مسکن آن ها را هدایت کرده میشناسند. بعد از آن از عبور از همین مرحله ، ثبت نام برای تصویب ملک در سامانه املاک و اسکان به صحت رخ گرفته و شما می توانید اهمیت دیتاها خود و رمز عبوری که معین کرده اید ، وارد سامانه شوید. بیش از دهها پلتفرم حال املاک در متاورس می فروشند و پلتفرمهای جدیدی هر هفته متولد املاک پارت اندیشه میشوند. در صورتی که شما همین نوشته را تحسین می کنید، مایلید دیتاها بیشتری در آیتم املاک پارسه اندیشه بدست آورید به تارنما ما مراجعه کنید.