سانترال لب و هزینه آن

اما کسانی هم میباشند که به دنبال طریق های لیفت لب بالا سوای جراحی میباشند که توسط بعضی مرکزها زیبایی تبلیغ می شوند و متاسفانه بدون اطلاع از دلایل همین تکنیک ها به آن ها اعتماد می کنند. این کار علاوه بر بالا کشیدن لب، برای افرادی که تمایل به کاهش حجم در حیطه ورمیلیون (لایه نازک به دور لب ورمیلیون اسم دارد که صورتی یا قرمز‌رنگ است) دارند نیز مطلوب است. یک عدد از گزینههایی که در دربین اشخاص برنا جهت ضخیم سازی لبها گزینه اعتنا قرار دارااست سانترال لب میباشد. سپس از انجام جراحی سانترال لب، پاره ای رجوع و برگشت وجود دارد. لیفت سانترال یا این که مرکزی لب به طور معمول با بی حسی موضعی انجام می شود . عاقبت لیفت سانترال لب فورا بعد از جراحی قابل مشاهده خواهد بود . اما بایستی بگویم عارضه ها لیفت سانترال لب در بخش اعظمی از مواقع اندک و قابل پیش بینی است. اشخاصی که نمیتوانند اصلی احتمال باقی ماندن اسکار قابل مشاهده کنار بیاییند ، حتی اگر این اسکار ریز باشد یا فراوان مشخص نباشد. به جهت حل همین اختلال می بایست حیاتی جراحی همین مسافت را کاهش داده و لب ها را به بالا لیفت کرد. 1- لیفت گوشه لب : در مواردی که هدف رفع افتادگی گوشه لب می باشد، می اقتدار اهمیت ایجاد برش در همین نواحی و بالا کشیدن گوشه های لب شرایط خندان به لب ها سانترال لب با پلاسما جت داد. همچنین عمل سانترال لب اهمیت عوارض موقتی نیز می باشد که عموما تا یکسری روز پس از جراحی برطرف کردن خواهند شدگاهی تا دو هفته نیز ادامه خواهند داشت. پس از بهبودی، اسکار آن باقی نمی ماند و معمولاً در چین های طبیعی پوست پنهان سانترال لب نی نی سایت می شود. در این تکنیک، کارشناس زیبایی منتخب از پوست میان لب بالایی و بینی را اصلی امداد برشهای ایجاد شده برداشت می‌نماید و قسمت میانی لب بالایی را یه خرده به سمت بالا میکشد و از این نحوه سبب ساز کاهش فاصله بین لب بالایی و بینی و افزایش حجم لب بالایی میشود.