شکست کرونا توسط یک زوج ۸۸ و ۹۱ ساله!

[ad_1]

زوج ۸۸ و ۹۱ ساله پس از شکست دادن کرونا ویروس از بیمارستان سلطنتی لستر در انگلیس مرخص شدند.

[ad_2]

Source link