صدور مجوز ۷ هزار استخدام جدید در وزارت بهداشت

[ad_1]

معاون وزیر بهداشت از اخذ مجوز ۷ هزار استخدام جدید خبر داد و گفت: تلاش بر آن است که طی تا ۳ ماه آینده معوقات کارانه کارکنان را به صفر برسانیم.

[ad_2]

Source link