صمیمات جدید ستاد مبارزه با کرونا در فوتبال اعلام شد

[ad_1]

ستاد مبارزه با کرونا فدراسیون فوتبال به ریاست دبیرکل تشکیل جلسه داد.

[ad_2]

Source link