طرح اختصاص قیر رایگان به برخی دستگاه‌ها قانونی نیست

[ad_1]

عضو شورای نگهبان از مغایرت طرح الحاق یک بند به تبصره ۱ قانون بودجه سال ۱۳۹۹ کل کشور مبنی بر اختصاص قیر رایگان به شهر‌های زیر یکصد هزار نفر با اصل ۱۵۲ قانون اساسی خبر داد.

[ad_2]

Source link