طرح رونق تولید مسکن به صحن علنی مجلس ارسال شد

[ad_1]

سخنگوی کمیسیون عمران مجلس از ارسال طرح دوفوریتی رونق تولید مسکن به صحن علنی مجلس خبر داد.

[ad_2]

Source link