طرح معماری 3 طراحی داخلی مسکونی – دکتر علی امامیان فر

طراحی داخلی ساختمان مقاله ای جامع خیس و پیچیده خیس می باشد، به نوع ای می توانیم بگوییم که تجربه کامل یک فرد در طراحی یک فضا می باشد. بدین صورت، می توانیم بگوییم که هدف با طراحی داخلی ساختمان ها، ارتقای کیفیت زندگی به واسطه ارتقای کیفیت گوشه و کنار است. انسان ها در ارتفاع تاریخ در جهت بهبود کیفیت محل زندگی خویش قدم برداشته اند، از تغییر و تحول در ساختار فضاهای مختلف، تولید فضا های امن تر، تا زیباسازی فضا و ایجاد محل هایی اصلی فضاهای لذت بخش به جهت زندگی که امروز همین گزینه به یک عدد از منظور های اهمیت بشر تبدیل شده طراحی داخلی فضای مسکونی اصلی الهام از طبیعت است. امروزه اهمیت ساخت حرفه های دانشگاهی متفاوت و آکادمیک در راستا طراحی داخلی ساختمان و یا این که طراحی دکوراسیون داخلی ساختمان دارای هدف خوبتر شدن کیفیت ساختمان های امروزی و به امید بهبود کیفیت زندگی بشر، این علم آمیخته حساس هنر، مقام های ویژه ای در سراسر دنیا در دربین انسان ها پدیدار شده است. هدف چیدن نصیب نشیمن بهطوری میباشد که تا حد ممکن شبیه یک سینما باشد. زندگی انسان های نخستین در غارها صورت گرفته تا زندگی انسان های امروزی در ساختمان ها و آپارتمان های مدرن امروزی، که همه ی این اعمال دارای هدف ساخت محیطی امن، زیبا، سهل وآسان و دلپذیر برای سپری کردن زندگی روزمره قیمت طراحی داخلی مسکونی دنبال می شود. در ارتفاع زندگی بشر، انسان ها نیاز به سرپناه داشتند همواره یک عدد از نیاز های با بشر بوده می باشد که حیاتی صورت گیری اجتماعات و یکجانشینی انسان ها این نیاز بیشتر از مدام احساس و آیتم توجه قرار گرفت.. برخلاف تصور بخش اعظمی از دوستان عزیز بخش ستون گذاری یکی از از فرآیند سهل وآسان فعالیت طراحی پلان مسکونی است. ولی لکه گذاری پلان شامل جانمایی پله و آسانسور هم خواهد شد،اما به عامل مهم فراوان خدمت پله ها و تاًثیرگذاری آن در پروسه طراحی گروه مسکونی بایستی در اولی تراز از طراحی و به رخ مجزا قرار گیرد. لذا متاسفانه منابع و کتب مضاعف مقداری در درحال حاضر حاضر در راستای اموزش این گرایش وجود دارد.