قبل از ازدواج، چه بگوییم چه نگوییم؟

در حالی که در خانواده های نابسامان منافع بعضی تامین و نیازهای عده ای دیگر بی پاسخ می ماند و یا آنکه علی رغم ثبات ظاهری خانواده، همه یا بعضی افراد خانواده ناراضی هستند. برای مثال در پرونده ای زوج مدعی بود که زوجه او را فریب داده و پیش از ازدواج خود را دوشیزه معرفی کرده است در حالی که در عقدنامه عبارت بانو قید شده بود و به همین دلیل شکایت او به نتیجه نرسید. با این اتخاب همسر آینده ، مادریا پدر فرزندان خود را انتخاب می کنیم و از همه مهمترشریک زندگی خود و کسی که از این به بعد در تمامی مراحل زندگی ، سختی ها ، آسانی ها و … این تمرینها ممکن است شامل این موارد باشد: تست نوشتاری یا یک پرسشنامه؛ اجرای موقعیتهایی بالقوهای که زوجها ممکن است در ازدواج خود با آن روبرو شوند یا پاسخ به آن موقعیتها (مثلاً این که چگونه به بیکارشدن همسر خود واکنش نشان دهند)؛ تعیین اهداف و تصمیمات ازدواج؛ پرداختن به مسائلی که زوجها در گذشته از آن اجتناب کرده اند؛ و شناسایی علل بالقوه در تنشهای آینده پس از ازدواج. شناخت در باره اهداف زندگی نیز یکی دیگر از مسائلی است که باید به آن توجه کرد.

مشاوره ازدواج بهزیستی
فقط در یک حالت در موارد فسخ نکاح قبل از نزدیکی به زوجه مهریه تعلق می گیرد که دلیل فسخ عیب مرد ناشی از عنن باشد که در این صورت مهریه زن نصف خواهد بود. یک روانشناس ازدواج می تواند با بررسی رفتار دختر و پسر عقاید و اخلاقیات انها را متوجه شده و میزان تناسب آن را بدست آورد . هر فرد اخلاقیات و رفتار و اعتقادات منحصر به فرد و متناسب با خودش دارد . پس انتخاب همسر با توجه به عقاید و رفتار های خود بسیار مهم است . مشکلات پس از طلاق را می توان به چند گروه تقسیم کرد. یکی از موضوعاتی که در دادگاه ها بسیار شایع شده و شنیده می شود بحث باکره نبودن زوجه پیش از عقد است. زوجه در صورتی که زوج شروط دوازده گانه ضمن عقد را امضا کرده باشد و یکی از این شروط محقق شده باشد میتواند از همسر خود جدا شود.

پس حتما حتما قبل از اینکه همسری مناسب را برای خود انتخاب کنید در مورد خواسته هایتان کاملا آگاه باشید . در مراکز مشاوره قبل از ازدواج و شروع زندگی زناشویی، حتما اطمینان پیدا کنید که کلاس های فردی هم برگزار شوند! مشاوره قبل از ازدواج اغلب توسط افراد حرفهای، و طی تنها چند جلسه کوتاه ارائه میشود، و ممکن است زوجها را تشویق کند که انواع فعالیتها و تمرینها را (هم در کنار یکدیگر، و هم به صورت جداگانه) انجام دهند تا بتوانند از کارکردی که در کنار هم دارند و نیز، سطح سازگاری خود، هم در رابطه کنونی و هم در ازدواج آتی، آگاهی پیدا کنند. مشاوره خوب با آن ها از خصوصیات ازدواج خوب و از داشتن بهترین راه کار ازدواجی خوب و موفق صحبت میکند و آن ها را به سمت یک ازدواجی خوب هدایت میکند . با آن که مشاوره قبل از ازدواج چیزی نیست که زوجهای بسیاری به صراحت، در مورد آن صحبت کنند، اما آمارهای جهانی در این زمینه وجود دارد که نشان میدهد این مشاوره به زوجها در داشتن یک ازدواج موفق کمک میکند. به هیچ عنوان اگر ظاهر فرد برای تان جذاب و جذب کننده نیست به باطن اش فکر نکنید.

مشاوره ازدواج شهرضا
این بدان معنا نیست که در ازدواجهای غیرفامیلی هیچگونه خطری وجود ندارد ، بلکه احتمال خطر پایین تر خواهد بود . در صورتی که عقد نکاح به دلایل گفته شده در مقاله حاضر فسخ گردد زن مستحق مهریه خواهد بود مگر زمانی که قبل از بهم خوردن ازدواج و فسخ نکاح، زن و مرد نزدیکی نکرده باشند که در چنین حالتی به زن مهریه تعلق نمی گیرد. برای هیچ چیزی حاضر نشوید از آرامش خاطرتان چشم مشاور ازدواج عالی در تهران پوشی کنید. پ- برخی عیوب در زن مانند قرن (حالتی در آلت تناسلی زن که مانع نزدیکی می شود)، جذام (بیماری پوستی)، برص (پیسی)، افضا (یکی شدن مجرای مقعد و واژن)، زمین گیری و نابینایی از هردو چشم به فرض عدم آگاهی مرد پیش از عقد برای او حق فسخ ایجاد می کند. او آن چیزی را که می تواند درباره رابطه شما پیش بینی کند به شما خواهد گفت و شما را با تصمیم گیری درباره این مساله تنها خواهد گذاشت. 17. عوامل مهمي كه در ديالوگ افراد باشه منجر به جدايي و اسيب در رابطه ميشود ؟ از طریق مشاوره ازدواج می توانید در مورد بازسازی و تقویت رابطه تصمیمات متفکرانه ای بگیرید.