قیمت میلگرد 28

خصوصیات و مشخصات میلگرد ۲۸ بخش اعظم آشنا شویم

میلگرد ۲۸ یکی از مهمترین میلگرد هایی می باشد که در ساخت اسکلت فلزی و بتنی گزینه به کارگیری قرار می گیرد. میلگرد و تیر آهن جزء محصولات آهنی به شمار می آیند و نقش مهمی در تکامل و ترقی صنعت خودروسازی دارندبرای تولید خودرو های سنگین از اشکال تیرآهن و میلگرد بی آلایش یا میلگرد آجدار به کار گیری می شود.

فلز آهن یکی از از مهمترین فلزهای موجود در فضای سبز میباشد و نقش بیشتر ای در نیروی گیرایی زمین دارد. منشأ همین فلز به عکس العمل شهاب سنگ هایی برمی گردد که میلیون ها سال پیش بر اثر فروپاشی سیاره های مختلف تشکیل شده اند و به سطح زمین بازخورد کرده اند. فلز آهن در نصیب های متعدد پوسته و گوشته زمین وجود دارد و نقش مهمی در شکل گیری کره زمین دارد. در همین مقاله قصد داریم در مورد مختصات و عملکرد میلگرد ۲۸ حساس شما دوستان صحبت کنیمبه جهت آشنایی و شناخت اکثر نسبت به این مورد قضیه اهمیت ما همپا باشید

بررسی مشخصات و کاربردهای میلگرد ۲۸

میلگرد ۲۸ به نوعی قطعه فولادی گفته می شود که اندازه طول آن نسبت به قطر آن عمده است و به جهت مصارف مختلف مورد استفاده قرار می گیرد. وزن میلگرد به طول، قطر، مساحت و حجمی آهن بستگی دارد. هر چقدر که ارتفاع و قطر میلگرد بیشتر باشد، وزن آن هم بیشتر استچگالی آهن در شمش های گوناگون اصلی یکدیگر گوناگون است.

هر چه میزان تراکم آهن در شمش اکثر باشد، وزن میلگرد ایجاد شده نیز اکثر است. عددی که در برعلیه میلگرد نوشته می شود، نشان دهنده قطر میلگرد استاندازه قطر در میلگرد ۲۸ مساوی ۲۸ میلی متر است. وزن هر شاخه یک متری این مدل میلگرد حدود ۸۳ کیلوگرم بر متر است. میلگرد به شکل شاخه ای یا این که کیلویی به فروش می رسد. وزن شاخه ۱۲ متری همین میلگرد حدود ۵۷.۸۶ کیلوگرم است. هر چه میزان که مساحت برهه زمانی میلگرد اکثر باشد، وزن آن هم عمده استاندازه سطح مدت زمان در همین میلگرد معادل ۶.۱۶ سانتی متر مربع است.

از میلگرد ۲۸ در تولید اسکلت بتنی و فلزی ساختمان های مسکونی، اداری، تجاری، تفریحی و تجاری استعمال می شودبرای ایجاد اسکلت دکل های نفتی و کارگاه های پهناور از این گونه میلگرد استعمال می شود. اسکلت بتنی در برابر نیروی فشاری و کششی مقاومت پاره ای دارااست و بسیار جراحت پذیر استبا توجه به ارتقاء حوادث طبیعی مثل سیل و زلزله، اسکلت ساختمان ها باید متناسب حیاتی استاندارد های مشخصی ساخته شوند، در غیر این شکل ساختمان ایمن نمی باشد و به راحتی در گیر آسیب می شود.

 زمین لرزه یکی از مهمترین حوادث طبیعی می باشد که نقش مهمی در تخریب ساختمان دارد، سالانه تعداد متعددی ساختمان در برابر زلزله جراحت می بینند و خسارات مالی و جانی  زیادی پیش می آیداصلی دقت به این مشکلات، امروزه در ایجاد اسکلت بتنی ساختمان از انواع میلگرد آجدار استفاده می شود، میلگرد آجدار اهمیت سیمان سرگرم می شود و از شکستگی و رخنه خوردگی قسمت میانی میلگرد پرهیز می کند. مقاومت میلگرد ۲۸ در برابر نیروی کششی بسیار مضاعف است و نقش مهمی در استحکام اسکلت ساختمان ها دارد. نیروی تسلیمی در همین جور میلگرد نسبت به میلگردهایی که قطر آن ها کمتر از ۲۸ میلی متر است، بخش اعظم است. نیروی تسلیم به نیرویی گفته می شود که باعث به شکستگی و سوراخ خوردگی میلگرد می شود.

هر چقدر دسته‌ها متفرقه