لغو دورکاری کارمندان استان تهران

[ad_1]

استاندار تهران گفت: دورکاری یک سوم کارمندان استان تهران لغو شد و تنها بیماران زمینه‌ای می‌توانند از دورکاری استفاده کنند.

[ad_2]

Source link