ماسک اسکراب صورت / پوست چیست؟

لایه برداری پوست به قطع شدن سلولهای مرده پوست و دیگر ناخالصیهای باقی‌مانده بر روی پوست شما و همینطور تمیز نگه داشتن شکل و سلامت پوستتان کمک میکند. میتوانید به جهت تنظیم اسکراب بیشتر، نسبت مواد گزینه نیاز را هم افزایش دهید و آن را برای سه ماه نگه دارید. در صورتی که به اسکراب رخ نیاز دارید، مورد ها پایین را در حیث بگیرید. تمام مواد را در یک غذاساز کوچک ادغام کنید تا یکدست و قابل انعطاف شوند. برای لایه برداری پوست روغن زیتون، عسل و آب لیمو را در یک ظرف کوچک هم بزنید اسکراب صورت ضد جوش نفیس تا مخلوط شوند. بلغور جو دوسر را به یار باقی مواد در یک پیاله ریز بریزید و هم بزنید ژل اسکراب صورت نی نی سایت تا مخلوط شوند. ماده بهدستآمده را بهآرامی و با حرکات دایرهای به مدت یک دقیقه بر روی پوست صورتتان ماساژ بدهید و آن‌گاه پوست را دارای آب گرم بشویید. برای لایه برداری پوست مدت 60 ثانیه اسکراب را کلیدی حرکات دایرهای و ملایم روی پوست تمیز رخ و گردن ماساژ دهید. اسکراب را بر روی پوستتان بزنید و به مدت چند دقیقه به آرامی حیاتی نوک انگشت هایتان به صورت دورانی صورتتان را ماساژ دهید. به جهت لایه برداری پوست مقدار زیادی از اسکراب را روی پوست تمیز شکل به مدت ۶۰ ثانیه ماساژ دهید و در رخ تمایل، بگذارید ۱۰ دقیقه روی پوستتان بماند. سلولهای مرده، سبوم پوست، آلودگی و مواد آرایشی باقی مانده روی صورت، سبب بستهشدن منافذ و کدر بهنظررسیدن چهره میشود. مراقب باشید که بیش از میزان از پوست لایه برداری نشود؛ زیرا این عمل به قرمزی و تحریک پوست باعث میشود.