مالیات خانه‌های خالی بانک‌ها دو برابر می‌شود

[ad_1]

معاون وزیر راه و شهرسازی گفت: برای خانه های خالی در تملک دستگاه های دولتی و بانک‌ها ضرایب مالیاتی دو برابر در نظر گرفته شده است.

[ad_2]

Source link