مالیات محقق بودجه بدون نفت در ۱۴ سال اخیر بی‌سابقه بود

[ad_1]

وزیر امور اقتصادی و دارایی گفت: در حوزه مالیات در سال گذشته در جهت تحقق بودجه بدون نفت مالیات را بیش از مصوب محقق کردیم که در ۱۴ سال اخیر بی نظیر بوده است.

[ad_2]

Source link