مجله تایم با پنج جلد ویژه مبارزان کرونا منتشر شد

[ad_1]

هفته‌نامه تایم جدیدترین شماره خود را با پنج عکس روی جلد متفاوت برای ادای احترام به کارکنان خط مقدم مبارزه ویروس کرونا منتشر کرد.

[ad_2]

Source link