مسمومیت ۱۰ جوان یزدی با الکل در ۲۴ ساعت گذشتهمسئول روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی گفت: ۱۰ جوان یزدی، شامل ۶ آقا و ۴ خانم در ۲۴ ساعت گذشته به دلیل مصرف الکل دچار مسمومیت شده و هم اکنون در بیمارستان تحت درمان دیالیز قرار دارند.Source link

Leave a Comment