مهاجرت به کانادا 2021؛ بهترین روش ها و شرایط اقامت کانادا

البته در خاطر داشته باشید که اقامت موقت کانادا همیشه به معنی یک حق اقامت کوتاه مدت نیست؛ در برخی شرایط ممکن است شما بین ۵ تا ۱۰ سال اجازه اقامت در کانادا داشته باشید. همچنین پس از پایان تحصیل، اقامت دائم برای دانشجویان بین المللی بسیار آسان است. اگر متقاضی دارای سابقه مدیریت و راهاندازی یک کسبوکار در ایران باشد و از طرفی سرمایه مناسب برای ایجاد کسبوکاری جدید در کانادا را داشته باشد، به راحتی میتواند ویزا دریافت کرده و شروع به کار کند. اگر متقاضی مهاجرت به کانادا در یکی از دانشگاههای معتبر این کشور به عنوان دانشجوی تماموقت پذیرفته شود، همسر او میتواند برای دریافت ویزای کار اقدام کند. به این صورت، همسر متقاضی بدون نیاز به دریافت مجوز میتواند به صورت تمام وقت در کانادا کار یا تحصیل کند. اگر متقاضی دارای شرایط زیر باشد میتواند برای دریافت اسپانسر همسر اقدام کند. برای این منظور ابتدا مدارک زیر را تهیه کنید.

{||||||||||||||||}

کانادا دسته‌ها متفرقه