مهار نشت بنزین در خط انتقال اهواز – تهران

[ad_1]

مدیر شرکت خطوط لوله و مخابرات نفت منطقه خوزستان از مهار نشت بنزین در خط انتقال اهواز – تهران خبر داد.

[ad_2]

Source link