مهار نشت بنزین در خط انتقال اهواز – تهرانمدیر شرکت خطوط لوله و مخابرات نفت منطقه خوزستان از مهار نشت بنزین در خط انتقال اهواز – تهران خبر داد.Source link

Leave a Comment