نامه سرلشکر باقری درباره کرونا و پاسخ روحانیرئیس جمهور، از اقدامات نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران برای مقابله با بیماری کرونا قدردانی کرد.Source link

Leave a Comment