نحوه انجام فعالیت های سلامت محور مدارس

[ad_1]

با بازگشایی مدارس از پانزدهم شهریور ماه، در کنار فعالیت های آموزشی و برقراری کلاس ها در سناریوهای سه گانه تهیه شده برای وضعیت های سفید، قرمز و زرد، فعالیت های ورزشی و امور سلامت دانش آموزان نیز بر حسب شرایط ارائه خواهد شد؛ اما همانطور که مشخص است در وضعیت قرمز، کلیه فعالیت ورزشی نیز تعطیل شده و از طریق شبکه شاد دنبال می شود.

[ad_2]

Source link