نشت گاز کلر در پتروشیمی کارون مهار شد

[ad_1]

مدیرعامل پتروشیمی کارون با اشاره به واکنش سریع نیرو‌های امدادی از مهار نشت گاز کلر در این مجتمع خبر داد.

[ad_2]

Source link