نشست امروز نشان داد طرف‌ها به برجام متعهد هستند

[ad_1]

نماینده روسیه در سازمان‌های بین‌المللی مستقر در وین نشست امروز کمیسیون مشترک برجام را نشانه‌ای از تعهد کامل طرف‌های برجام به این توافق هسته‌ای دانسته است.

[ad_2]

Source link