نقش کودکان در بالندگی حماسه عاشورا

عون فرزند حضرت زینب علیهاالسلام نیز در عرصه نزاع چنین میگوید: «اگر مرا نمیشناسید، من پسر جعفر طیارم! قاسم بن الحسن درمقابل السلام، زمانی که به عرصه میرود، اهمیت جسارت هرچه تمام، خویش را چنین معرفی میکند: «اگر مرا نمیشناسید، پس بدانید من فرزند امام حسن برعلیه السلام نوه پیامبر اسلام صلی الله مقابل و آله هستم. برنامه های آن‌گاه از مکتب هم مختص کودکان سوییچ بدست (کودکانی که به دلیل مشغله والدین به تنهایی از مدرسه به خانه باز می گردند و تا دوران رجوع پدر و مادر فقط هستند) و آن عده که اهمیت تکالیف مکتب مشکل دارند، اجرا می شود. هان نیز نشان دیتا می باشد جوانان می­توانند از بازی­های ایفای نقش برای ابراز خویش و توسعه و گسترش دیدگاه­هایشان به کارگیری نمایند و فرصتی به جهت تأمل و آزمایش در گزینه اندیشه­های مختلف به دست آورند. عاقبت این تنگناها، پرخاشگری و اضطراب های کودکی است. علامت ها این بیماری شامل عدم مهارت های اجتماعی، عدم رغبت به تغییر تحول روال های روزمره و محیط آشنا، عدم برقراری تماس چشمی، حرکات غیرطبیعی و بیان صورت، عدم همدلی است. علامت ها همین بیماری شامل عدم توان در خوردن مناسب، استفراغ و پرخوری است. آشکارا است که اشک چشم، آلودگیهای دل را شست وشو می دهد و هنگامی که این مسئله تکرار شود، سرانجام دیده دل او باز میشود و چراغ پر فروغ هدایت و کشتی نجات را میبیند و به آن سو حرکت میکند. آنچه این کار را منفورتر میسازد، پیامدهای نامطلوب آن به ویژه در حوزه یاددادن و تربیت است. امروزه اثبات شده می باشد کودکانی که به اندازه به اندازه و به درستی بازی نمی کنند از رویش ذهنی مطلوب و رویش اجتماعی صحیح بی نقش کودک در خانواده بهره هستند. راستا اجتماعی. چگونگی رابطه اصلی والدین، آبجی و برادر، دوستان، معلمان و سایر اشخاص مهم که بر رویش نوباوه تأثیر می گذارند.