نقص فنی فوکر ۱۰۰ آسمان اینبار در آسمان اهواز

[ad_1]

فوکر ۱۰۰ شرکت هواپیمایی آسمان که روز ۱۰ خرداد در پرواز تهران-کرمانشاه به علت از دست دادن موتور به مهرآباد برگشته بود، در پرواز شب گذشته اهواز-تهران مجددا دچار نقص فنی شد.

[ad_2]

Source link