نگرانی صهیونیسم از فروریختن نماد‌های نژادپرستی

[ad_1]

دبیر شورای عالی امنیت ملی عنوان کرد: ⁧‫صهیونیسم نژادپرست‬⁩ بیش از هر حکومتی از فروریختن نماد‌های نژادپرستی در غرب نگران است، چون می‌دانند پس از مجسمه‌ها نوبت آنان است.

[ad_2]

Source link