هر آنچه لازم است درباره شیر فشارشکن بدانید

فشارشکن 3/4 دستی بلوکی شکاف هیدرولیک ا شیرهای فشار شکن (رلیف ولو) در کلیه مدارهای هیدرولیک به کار گرفته می شوند.شیرهای فشار شکن بلوکی در مدارها و سیستم هایی که حصر فضا برای کارگزاری شیر وجود ندارد مطلوب فشار شکن ترک هیدرولیک می باشد. شیرهای فشار شکن به طور خاص جهت کاهش فشار آب ورودی به کانال طراحی شده اند. بر این اساس، از جمله کاربردهای حساس شیرهای فشارشکن، کمتر فشار آب محل ورود مخازن می باشد. به جهت خودداری از این رخداد در دربین مسیر شلنگ انتقال هوا، یک فشار شکن قرار ارائه می کنند تا فشار پمپ باد را کاهش داده و مانع از وارد شدن فشار بیش از حد به دستگاه ها شود. به خواسته دوری از تولید این نقص‌ از شیر فشارشکن استعمال می شود . آنگاه از گرفتن رطوبت و ناخالصی ها، به وسیله مخزن روغنی که در عکس ها مشاهده میکنید، هوای خروجی میزان یه خرده چرب میشود که این روند منجر خوب تر فعالیت نمودن دستگاه های پنوماتیک موجود در کارگاهتان میشود. فشارشکن و رطوبت گیر سوماک، هم به جهت اندک کردن میزان فشار استعمال میشود، نیز به جهت گرفتن رطوبت هوای کمپرسور و هم برای چرب نمودن هوای آیتم به کارگیری در دستگاه ها اهمیت روغن. برای مثال یک دستگاه میخکوب مطلقا فشار هوای کمتری نسبت به یک دستگاه سی ان سی نیاز دارد. میزان چرب شدن هوای عبوری به وسیله پیچی که در بالای مخزن تعبیه شده قابل تهیه است. همینطور میتوانید مخزن را به طور کامل گشوده کرده و آشغال های باطن آن را نیز خالی کنید.برای بالا بردن فرایند تسفیه، هر یک‌سری وقت یکبار فیلتر موجود در همین مخزن را باز کرده و شستشو دهید. یک عدد از بزرگترین و شایع ترین مشکلات در اطفای حریق خصوصا در ساختمان های بلند و یک‌سری طبقه ، افت فشار در سیستم هوزریل و لوله کشی هست . بدین ترتیب دقت به فشار بالا در سیستم مهم بوده و بایستی در محل هایی که فشار از حد مورد انتظار عمده می باشد از شیر فشار شکن استعمال گردد. فشارشکن و رطوبت گیر سوماک یکی از گونه های فشار شکن هست که ویزگی های بسیاری دارد. چنانچه دوست دارید همین نوشتار را داشته باشید و مایل به اخذ داده ها فراوان بیشتر در مورد انواع شیر فشار شکن هیدرولیک لطفا به بازدید از وب وب سایت ما.