هم اکنون وقت بازداشت «سلطان لوازم التحریر» است!

[ad_1]


توجه به این امر مخصوصا در شرایط اقتصادی فعلی و افزایش شدید قیمت ارز و تاثیر آن بر سایر حوزه ها بیش از گذشته اهمیت می یابد. مسئولان باید توجه داشته باشند که بر اساس قانون اساسی آنها نه تنها ملزم به تهیه مقدمات آموزش رایگان هستند بلکه موظف به تهیه مقدمات آن هم هستند .

[ad_2]

Source link