هنوز هم سریال‌های ۳۰ سال پیش پربیننده‌تر است

[ad_1]

تردید نداریم که اگر نام مجموعه (سریال)‌های تلویزیون در روز‌های عید را از مردم بپرسیم، کمتر از ۲۰ درصد آن‌ها به جز سریال دنباله‌دار «پایتخت» نام دیگری را در خاطر ندارند

[ad_2]

Source link