واعظی: بازگشت آزادگان به کشور نماد خودباوری است

[ad_1]

رییس دفتر رئیس جمهوری در یادداشتی در اینستاگرام سالروز بازگشت آزادگان هشت سال جنگ تحمیلی را به کشور گرامی داشت.

[ad_2]

Source link