واکسن چینی کرونا هم مصونیت ایجاد کرد

[ad_1]

پژوهشگران چینی می‌گویند یک واکسن تولید شده برای کووید-۱۹ در این کشور در اغلب افراد شرکت‌کننده در یک کارآزمایی بی‌خطر بوده و پاسخ ایمنی برانگیخته است.

[ad_2]

Source link