واکسن کرونا آبان ماه وارد بازار می‌شود

[ad_1]

اخباری که درباره نتایج مثبت واکسن کرونا منتشر شده است مسرت بخش بوده و ما را به ادامه آزمایشها دلگرم می‌کند.

[ad_2]

Source link