واکنش‌روسیه‌به‌سخنان‌روحانی‌درباره‌قطعنامه‌شورای‌حکام

[ad_1]

نماینده روسیه در سازمان‌های بین‌المللی واقع در وین با اشاره به سخنان رئیس‌جمهور کشورمان اظهار کرد که ایران موضع مسئولانه‌ای در برابر قطعنامه شورای حکام آژانس بین‌المللی انرژی اتمی گرفته است.

[ad_2]

Source link