واکنش روحانی به وعده آمریکایی‌ها برای ۲۰ سپتامبر

[ad_1]

رئیس جمهوری با بیان اینکه هیچ فضایی نقادتر از فضای دانشجویی نیست، گفت: نقد زمانی که با در نظر گرفتن شرایط و واقعیت‌های جامعه و با انصاف توام باشد بهترین هدیه برای جامعه و مسئولین ما هست.

[ad_2]

Source link