واکنش غریب‌آبادی به انتشار گزارش مدیرکل آژانس

[ad_1]

سفیر و نماینده دائم کشورمان نزد سازمان‌های بین المللی در وین گفت: گزارش آژانس دورنمای سازنده‌ای را در روابط با ایران ترسیم می‌کند.

[ad_2]

Source link