واکنش کلیمیان مجلس به توهین نشریه فرانسوی

[ad_1]

همایون سامه‌یح گفت: توهین نشریه فرانسوی به قرآن کریم اقدامی غیرقابل توجیه است و پیروان ادیان الهی امثال چنین رفتارهایی را محکوم می‌کنند.

[ad_2]

Source link