ورود مدیرکل آژانس به سازمان انرژی اتمی

[ad_1]

ورود مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی به محل سازمان انرژی اتمی؛ تا دقایقی دیگر رافائل مانوئل گروسی مدیر کل آژانس با دکتر صالحی دیدار خواهد کرد.

[ad_2]

Source link