پانداس؛ سندرومی که گریبانگیر کودکان است

[ad_1]

پانداس مخفف کلمات Pediatric Autoimmune Neuropsychiatric Disorders Associated with Streptococcal infections  به معنی اختلالات روانی عصبی خود ایمنی وابسته به عفونت‌های استرپتوکوکی اطفال است.

[ad_2]

Source link